Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ballistisk mätteknik med positionskänsliga ljusdetektorer.

Ballistisk mätteknik med positionskänsliga ljusdetektorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rislund Sten Hugo
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-03-07
Rapportnummer: (FOA C 20960-2.1)
Nyckelord position, positionskänslig, förstärkningsbandbreddsprodukt, kvantiseringsfel, brus, modulationsfrekvens, mynningshastighet, ljusdetektor, laser, projektilrörelser
Sammanfattning Några möjliga tillämpningar för positionskänsliga ljusdetektorer i samband med ballistisk mätteknik redovisas. Mätsystem med positionskänsliga detektorer torde kunna användas för att alstra signaler, vilka kan utgöra beslutsvariabler vid frågan om hurvida byte av eldrör hos vapen är nödvändigt. Även prognos om återstående livslängd hos eldrör skulle kunna fås med sådana system. Inverkan av extremt höga hastigheter såsom vid elektromagnetiska utskjutningsprinciper studeradas vad beträffar prestanda för mätsystem med positionskänsliga detektorer. Positionskänsliga ljusdetektorer beskrivs liksom lämplig förstärkarkoppling för dessa för att generera utsignaler som tidsvarierande spänningar. Inverkan av kvantiseringsfel på positionsnoggrannhet vid digitalisering behandlas liksom inverkan av brus i allmänhet. Metoder att mäta medel- och momenthastigheter hos mätobjekt redovisas. Tillgänglig dynamik hos positionskänslig detektor med förstärkare beräknas. Dynamiska egenskaper hos ett sådant system studeras. Räckvidd, det vill säga maximalt avstånd mellan mätsystem och mätobjekt, hos ett laserbaserat system för mätning på projektiler i utskjutningsfasen vid given mynningshastighet uppskattas.
Abstract Some possible applications of position sensing detectors for ballistic measurement are discussed. Measuring systems based on position sensing detectors could be possible to use for producing signals suitable for making decisions whether renewing the barrel of a gun is necessary. Predicting remaining durability of barrels could also be possible with such systems Effects of extremely high velocities considering position detectors as diagnostics for electromagnetic launch technology are studied. Position sensing detectors are described as well as amplifier circuit for generating output signals as time dependent voltages. Digitizing errors are studied and also effect of noise in general. Method measuring mean values and instant values of velocities are given. Dynamic range according to signal from position sensing detectors including amplifier is calculated with respect to modulation frequency and effect of rapid change of position is studied.Maximum range from measuring system to object for a laser based system for measuring parameters concerning projectiles assuming a given muzzle velocity is estimated

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182