Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

New armour materials: Metal matrix composites.

New armour materials: Metal matrix composites. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Savage Steven J
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-01-01
Rapportnummer: (FOA C 20961-2.4)
Nyckelord metallmatriskompositer, ballistiska skydd, pansar, aluminiumkomposit
Sammanfattning Ballistiska egenskaper hos metallmatriskompositer granskas och diskuteras. All tillgänglig information gäller aluminiumbaskompositer förstärkta med kiselkarbid-, borkarbid eller aluminiumoxidpartiklar. Materialen har i de flesta fall ej optimerats eller utvecklats för att användas till ballistiska skydd, men har trots det viktskyddsfaktorer som är ca 3 gånger högre än den ickeförstärkta legeringen. Metallmatriskompositer erbjuder förbättrat skydd mot fin- och grovkaliberprojektiler samt riktad sprängverkan. En skyddsförmåga motsvarande aluminiumoxidpansar av standardtyp har uppnåtts, men med fördelen att ha flerträffskapacitet. Kunskapsläget angående ballistiska egenskaper hos metallmatriskompositer är rudimentärt, men preliminära försök att modellera penetrationsegenskaper verkar lovande, och ger möjligheter att simulera prestanda hos alternativa metallmatriskompositer. Det har bekräftats att U S A F har börjat använda aluminium-borkarbidkompositer i C130 transportflygplanen, med en beräknad viktsbeparing av > 1300 kg/flygplan. Bredare tillämpning av metallmatriskompositer förväntas inom den nära framtiden.
Abstract The ballistic properties of metal matrix composites are reviewed and discussed. All the data located treats aluminium-base composites reinforced with silicon carbide, boron carbide or aluminium oxide particles. Most of these materials have not been optimised for use as ballistic protection, but nonetheless show improvements in ballistic efficiencies of up to three times, compared to the unreinforced alloy. Metal matrix composites offer enhanced protection against both small calibre and large calibre projectiles and shaped charges. Protection equal to a reference aluminium oxide armour has been demonstrated, with the advantage of multiple hit capacity. The present state of knowledge concerning the ballistic performance of metal composites is rudimentary, although preliminary attempts to model the penetration process seem promising and offer the possibility to simulate the performance of alternative metal composites. It is confirmed that an aluminium-boron carbide composites is being used by the U.S.A.F. in the C130 aeroplane, with an estimated weight saving of >1300 kg/aircraft. Wider use of metal composites as ballistic protection may be expected in the near future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182