Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Studium av en Volfram-rheniumlegering för användning som projetilmaterial.

Studium av en Volfram-rheniumlegering för användning som projetilmaterial. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oscarsson Helena
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-03-18
Rapportnummer: (FOA C 20962-2.3)
Nyckelord Volfram-rheniumlegeringar, mekaniska egenskaper, slutballistisk provning, projektilmaterial
Sammanfattning Volfram-rheniumlegeringar, (W-Re), med sin kombination av duktilitet, hållfasthet och höga densitet har en potential som material i pansarbrytande pilprojektiler. Denna studie omfattar en litteraturundersökning av volfram-rheniumlegeringars egenskaper samt en metallografisk, mekanisk och slutballistisk undersökning av W-26%Re. I litteraturstudien behandlas rheniumeffekten i volfram, liksom olika teorier om deformationssätt. I den experimentella delen framkom att det undersökta materialet var porfritt, hårdheten var Hv 550 och materialet var texturerat med korn som var utdragna i stångmaterialets längdriktning. De mekaniska egenskaperna utvärderades vid töjningshastigheterna 0,01, 10 och 400 1/s. Sträckgräns och brottgräns ökade med ökande töjningshastigheter till maximalt 2024 resp 2300 MPa, brottöjning varierade mellan 12,6 och 18% utan korrelation till töjningshastigheten och E-modulen var ca 300 GPa. Skjutproven indikerade att detta material kan ha förbättrade penetrationsegenskaper jämfört med konventionell volframtungmetall.
Abstract Tungsten-rhenium alloys (W-Re) exhibit a combination of ductility, strength and density that makes them a candidate material for armour piercing projectiles. The present investigation contains a literature review on the mechanical properties of tungsten-rhenium alloys and a study of metallography, static and dynamic mechanical properties and terminal ballistics of W-26%Re. The literature review deals with different aspects of the ductilizing effect of rhenium in tungsten and on the different deformation mechanisms present. The experimental study revealed a completely dense, textured material of Hv 550. The mechanical properties were investigated at three strain rates, 0.01, 10 and 400 1/s. Yield stress and ultimate stress varied with the strain rate with maximum values of 2024 and 2300 MPa respectively, the ultimate elongation varied between 12.6 and 18 % without correlation to the strain rate and the modulus of elasticity was 300 GPa. The terminal ballistics testing indicated that W-26%Re has improved penetration behaviour compared with conventional tungsten-iron-nickel penetrator material.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182