Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framdrivningsteknisk forskning främst avseende SOFRAM-motorer.

Framdrivningsteknisk forskning främst avseende SOFRAM-motorer. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wimmerström Peter (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-07
Rapportnummer: (FOA C 20963-2.1)
Nyckelord rammotor, fast bränsle, förbränning, projektil
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar verksamheter rörande framdrivningsteknisk forskning för främst SOFRAM-motorer. Vad som tydligt framgår är den stora inverkan av rotation på strömnings- och förbränningsförhållandena i 40 mm SOFRAM-projektil. Studier över polymerens hållfasthets- och pyrolysegenskaper samt hur man med kännedom om de senare bestämmer drivämnets regressionshastighet redovisas. En polyuretan och en termoelast har visat tillräckliga mekaniska egenskaper för aktuella belastningar vid kanonutskjutning. Vidare visas på hur kopplingen numerisk strömnings- och förbränningsmodellering och avancerad mätteknik kan leda till att tidigare svåråtkomliga fenomen, såsom mixning och förbränning inom gränsskikt, kan studeras och mätas. Bestämning av kroppars strömningsmotstånd, optimering av raketdysor och vindtunnelmunstycken kan beräknas, med det av Foa utvecklade programmet CHARISMA, ett program för simulering av supersonisk strömning.
Abstract This report summarizes activities concerning research on propulsion technology. especially SFRJ-motors. The effects of spin on the flow field and combustion in 40 mm SFRJ-projectiles is analysed. Studies concerning mechanical and pyrolysis behaviour as well as regression rate of of the fuel is shown. A polyurethane and a thermoplastic elastomer have shown sufficient mechanical strength to withstand the stresses during launch. CDF-analysis together with advanced measurements in the combustion chamber have shown great potential, especially in determining of the characteristics of the flow field and the boundary layer combustion. A computer code for simulating supersonic internal and external flow field is reported. The code is called CHARISMA and is being used to optimize supersonic wind tunnels nozzles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182