Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Behind armour effects from shaped-charge warheads in armoured vehicles. Equipment for Measuring Overpressure, Light, Smoke, Gas and Temperature.

Behind armour effects from shaped-charge warheads in armoured vehicles. Equipment for Measuring Overpressure, Light, Smoke, Gas and Temperature. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Medin Andrew, Andersson Anders, Axelsson Håkan, Eriksson Tage, Pettersson Ulf, Selin Börje
Ort: Stockholm
Sidor: 21
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-09-30
Rapportnummer: (FOA C 20964-2.3)
Nyckelord RSV, pansrade fordon, mätutrustning, restverkan, extraeffekter, tryck, ljus, rök, gas, temperatur, armoured vehicles, test chamber, shaped-charge warheads, behind armour effects, overpressure, light, smoke, gas, temperature
Sammanfattning FOA har konstruerat en utrustning som ger goda möjligheter att mäta miljön i slutna utrymmen som utsatts för vapenverkan. Utrustningen lämpar sig mycket väl för att utföra reproducerbara försök som simulerar verkan i exempelvis strids vagnar och pansarvagnar som bekämpats med olika typer av stridsdelar. Två mätcylindrar har konstruerats och anskaffats. De har volymerna 5 m3 och 10 m3 och tål transienta belastningar med övertryck upp till åtminstone 500 kPa. Registreringar görs av tryck, ljus (luminans och illuminans), ljustrans mission, temperatur, rök, gas och genomträngning för exempelvis RSV-strålar. Rapporten är en översättning av FOA rapport C 20801-2.3, juni 1990.
Abstract Two test chambers, 5 m3 and 10 m3, were constructed and instrumented for measuring the effects behind armour of shaped-charge warheads in armoured vehicles. Overpressure, light, temperature, smoke and gases can be measured versus time. The chambers are designed to withstand 500 kPa overpressure. They have openings for mounting typical hatches found in armoured vehicles. The report is a translation into English of FOA Report C 20801-2.3 of June, 1990.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182