Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Expertsystemet Expert. Användarhandledning.

Expertsystemet Expert. Användarhandledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hofmann Sven-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-13
Rapportnummer: (FOA C 20965-2.1)
Nyckelord expertsystem, objekt, regelgrupper, regle, funktioner, realtid, regelbas
Sammanfattning Expertsystem är ett teknikområde inom AI (Artificiell Intelligens), som de senaste åren fått en allt större spridning inom olika områden. Expertsystem har funnit tillämpningar inom medicin, aktiehandel, processtyrning m m. Detta har medfört en utveckling mot olika typer av expertsystem. S k induktiva expertsystem används bl a inom medicin för att ur en stor mängd data ta fram regler och samband. En annan typ är expertsystem för styrning av processer. Dessa kommer alltmerin i industriella sammanhang. då man har upptäckt att de ger ett utmärkt komplement till den konventionella tekniken. Expertsystemet Expert är ett sådant. Expert är ett regelbaserat realtidsexpertsystem med viss objektorientering för användning i processtyrningssammanhang. Rapporten beskriver dess uppbyggnad och användning.
Abstract The technology of expert systems is a branch within the field of AI (Artificial Intelligence), that during the last years has become spread to an even increasing extent. Expert systems have found applications to medicine, stock marketing, process control, etc. This has resulted in the development of different kinds of expert systems. Expert systems for extracting rules and relations out of large numbers of data are among other areas used in medicine (so called inductive expert systems). Another applications is expert systems for process control, which are becoming more and more used in industrial control sytems as an excellent complement to conventional technique. The expert system Expert is of this kind. Expert is a rule based real time expert system for use in process control applications. This report describes its design and use.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182