Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Expertsystemet Expert. Programbeskrivning.

Expertsystemet Expert. Programbeskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hofmann Sven-Erik
Ort: Stockholm
Sidor: 83
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-13
Rapportnummer: (FOA C 20966-2.1)
Nyckelord expertsystem, paket, kompilatorer, grammatik, parser, kodgenerering, regelbas
Sammanfattning Expertsystem är ett teknikområde inom AI (Artificiell Intelligens), som de senaste åren fått en allt större spridning. Denna rapport beskriver hur det generella expertsystemet Expert programvarumässigt är uppbyggt; vad det består av och vilka metoder som har använts vid konstruktionen av systemet. Expert är ett regelbaserat realtids-expertsystem med viss objektorientering för användning i processstyrningssammanhang.
Abstract The technology of expert systems is a branch within the field of AI (Artificial Intelligence), that during the last years has become spread to an even increasing extent. This report describes how the program code for the general expert system Expert is constructed; its different parts and the methods used for the system design. Expert is rule based, real time expert system for use in process control applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182