Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A study of adaptive high resolution frequency estimation techniques with hydroacoustical applications.

A study of adaptive high resolution frequency estimation techniques with hydroacoustical applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sundström Per
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-04-07
Rapportnummer: (FOA C 20970-2.2)
Nyckelord frekvensestimering, adaptiva metoder, spektrumestimering
Sammanfattning Det undersökta problemet i detta examensarbeta är estimering av sinustoner i brus, särskilt i samband med hydroakustiska tillämpningar. Tonvikten ligger på adaptiva, högupplösande frekvensestimeringsmetoder baserade på den s k signalunderrumstekniken. Dock har vi, av jämförande skäl, även inkluderat ett stycke som behandlar en traditionell frekvensestimeringsteknik, vars karakteristiska egenskap är att passa en autoregressiv process till signalen. En ny metod för frekvensextrahering från ett signalunderrum är härledd. Denna metod är nära besläktad med den välkända Esprit (Estimation of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques) metoden, men den har fördelen att den bara använder reellvärda data i beräkningarna. Därefter följer noggranna analyser av olika metoder för estimering av underrum samt presentation av resultat från omfattande simuleringsförsök, både för datorgenererade signaler och för verkliga signaler. En klass algoritmer, som i detta arbete har visat sig överlägsen i prestanda jämfört med den traditionella metoden, är här presenterad som ett nytt sätt för estimering av frekvenser i brus. En algoritm i denna klass kallas en TRE (Total Least Squares Real Esprit) algoritm och besår dels av önskad signal underrumsestimeringsmetod och dels av den reella Espritmetoden för extrahering av de önskade frekvenserna.
Abstract The problem under consideration in this master´s thesis is the estimation of sinusoids in noise, especially in the context of hydroacoustical applications. The emphasis is on adaptive high resolution frequency estimation methods based on the signal subspace approach. For comparative reasons we have, however, included a section treating a traditional way of frequency estimation whose main feature in the fitting of an auto regressive process too the data. A new method for extracting frequencies from a subspace is dervied. This method is closely related to the well-know Esprit (Estimating of Signal Parameters via Rotational Invariance Techniques) method for frequency estimation, but has the advantage that is uses only real numbers in the computations.Thereafter, thorough analysis of a few ways of estimating subspaces are performed and extensive simulation results are presented, both for the case of computer generated data and for the case of live data. A class of algorithms, that in this work has shown to be superior in performance compared to the traditional auto regressive fitting method, is presented as a new way of estimating frequencies in noise. An algorithm from this class is named a TRE (Total Least Squares Real Esprit) algorithm and consists of a subspace approximation technique of choise and the real Esprit method for the extraction of the desired frequencies.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182