Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Computation of transonic flow on composite overlapping grids in 2 D.

Computation of transonic flow on composite overlapping grids in 2 D. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Leif Brodd
Ort: Stockholm
Sidor: 126
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-05-09
Rapportnummer: (FOA C 20972-2.5)
Nyckelord överlappande nät, Euler-ekvationerna, transoniskt flöde
Sammanfattning I rapporten studeras tekniken med sammansatta överlappande nät tillämpad på två fall av transoniskt flöde kring en vinge i 2 dimensioner. Ett 2:a ordningens finit differensschema i rummet tillsammans med explicit tidsstegning och 1:a ordningens icke-konservativ interpolation vid delnätens ränder har använts för de pseudo-ickestationära Euler-ekvationerna. De numeriska resultaten visar att tekniken med överlappande nät är mycket användbar förutsatt att uppdelningen av beräkningsområdet görs omsorgsfullt. En avsevärd förbättring av upplösningen i speciella delar av området kan erhållas genom att lägga förfinade delnät där.
Abstract We study the composite overlapping grid technique by applying it to two cases of transonic flow past an airfoil in two dimensions. A second order accurate explicit time marching finite difference scheme for the pseudo-unsteady. Euler equations together with first order nonconservative interpolation at the component grid interfaces has been used. The numerical results domain is made carefully. A substantial improvement of the resolution in particular parts of the domain is easily obtained by the use of refined subgrids.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182