Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Målfaktorer från LLoyd-Mirroreffekten.

Målfaktorer från LLoyd-Mirroreffekten. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nilsson Bernt, Sangfelt Erland
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-13
Rapportnummer: (FOA C 20976-2.2)
Nyckelord Lloyd-Mirror, flervägsutbredning, interferens, målfaktorer, lokalisering
Sammanfattning LLoyd-Mirroreffekten kan ibland vara ett viktigt indicium på närvaron av en undervattensfarkost och ger information om målfaktorer. Vi utvecklar enkla teorier för analys av Lloyd-Mirroreffekten och vänder oss speciellt till LOFAR-operatörer. Målfaktorer som avstånd, djup och fart härleds uttryckta i LOFAR-parametrar. Först diskuteras en enkel modell med endast två ljudutbredningsvägar mellan källa och mottagare, en direkt och en via reflex i vattenytan. Modellen kompliceras genom att ytterligare en väg läggs till, den som når mottagaren vi en reflex i botten. Denna extra gångväg ger vid gynnsamma förhållanden möjlighet till entydig bestämning av samtliga tre ovan nämda målfaktorer. Slutligen betraktar vi en modell med alla sex vägar som studsar i botten högst en gång. Här införs dessutom utbredningsdämpning och vinkel- och materialberoende reflektionskoefficienter. Vi illustrerar med simuleringar som även kan användas för att stöda tolkningen av verkliga LOFAR-bilder med LM-effekter.
Abstract The LLoyd´s Mirror effect can sometimes be an important indication of an underwater object, and it yields information about interesting target parameters. We develop simple theories for the analysis of the Lloyd-Mirror effect, as an aid to the LOFAR operator. The target parameters range, depth and velocity are derived using LOFAR parameters. First we discuss a simple model with only two paths between the target and the receiver, one direct path and one reflected by the surface. This model is then expanded to includ the path reflected by the bottom. Under favourable conditions this added path will make it possible to unambiguously determine the three target parameters alluded to above. Finally we discuss a model with six paths between the source and the receiver. This model also takes into account transmission loss and angle- and material dependent reflection coefficients. Simulations are used to support the interpretation of LOFAR-grams showing the LLoyd´s Mirror effect.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182