Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IT4/FBSIM - Ett datorprogram för förbandssimulering. Allmän beskrivning.

IT4/FBSIM - Ett datorprogram för förbandssimulering. Allmän beskrivning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jahnberg Svante
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-23
Rapportnummer: (FOA C 20978-2.5)
Nyckelord simulering, modell, vapensystem
Sammanfattning Rapporten beskriver översiktligt en modell och ett simuleringsprogram, vilka utvecklats inom IT4-projektet Förbandssimulering. Programmet är avsett för analys av militära förband i strid. I första hand är det användbart för förband från pluton upp till bataljon, med tyngdpunkt på kompani. Speciell vikt läggs vid sambandet mellan informationstillgång och stridsutfalll för förbanden. Modellen kan utvecklas vidare för att utnyttjas till allt från värdering av tidigare idéer till att dimensionera vapensystem under utveckling. Programspråk är Ada. Arbetet har utförts av Bofors AB, Eriksson Radar Electronics AB, FFV Aerotech AB, Saab Missiles AB och Foa i samverkan med stöd från FMV och delvis finansierat genom det statliga IT4-programmet.
Abstract The report gives a general description of a wargame model and software for simulation which are developed by the IT4 project "Förbandssimulering" (simulation of military units). The computer program is intended for analysis of fighting units, from platoon up to battalion. The model emphasizes the connection between C?I and the outcome of battle engagements. It is flexible and could be extended to support the evaluation process from early ideas to weaponsystem development. The software is written in Ada. The project participants are Bofors AB, Eriksson Radar Electronics AB, FFV Aerotech AB, Saab Missiles AB and Foa in cooperation with FMV. The project is partially financed from the IT4 program.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182