Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Inventilation av brandrök till pjäsplats i KA-anläggning.

Inventilation av brandrök till pjäsplats i KA-anläggning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Altvall Lars-Erik, Nireus Kjell, Onnermark Bengt
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-06-23
Rapportnummer: (FOA C 20980-2.4)
Nyckelord brand, brandrök, befästning
Sammanfattning Undersökningen avsåg risken för inventilation av brandrök i en KA-anläggning vid skogsbrand eller annan brand nära anläggningens luftintag. Genom experimentella undersökningar med simulerad brandrök studerades tider för och koncentrationen av brandrök på olika platser i en anläggning. Kombinerat med antaganden om koncentrationen av giftiga gaser (t ex CO) i brandröken och data för människans skadekänslighet - beräknades tider för olika verkan i några olika brandfall.
Abstract The report concerns the risk of ventilating fire smoke into fortified structures- in case of outside fires near the air ventilation intake. By experiments with simulated fire smoke was studied the time and concentration of fire smoke at various places in a specific structure. By combination of experimental data with presumed data of poisonous gas concentrations (eg CO) and the vulnarability of humans - the times to various effects on man was calculated in a few cases of fire.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182