Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förenlighetsundersökningar för några explosivämnen och färger med hjälp av kemiluminiscens och mikrokalorimetri.

Förenlighetsundersökningar för några explosivämnen och färger med hjälp av kemiluminiscens och mikrokalorimetri. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hihkiö Maja, Åqvist Göran
Ort: Stockholm
Sidor: 19
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-07-26
Rapportnummer: (FOA C 20986-2.3)
Nyckelord förenlighet, explosivämnen, färger, kemiluminiscens, mikrokalometri
Sammanfattning En utrustning för analys av krut genom att undersöka kemiluminiscensreaktionen mellan kväveoxid och ozon har använts. Den höga känsligheten hos metoden möjliggör mätningar vid temperaturer som nära motsvarar verkliga lagrings- förhållanden. Den utförda undersökningen är en förstudie av förenlighet mellan några explosivämnen och målarfärger med användning av kemiluminiscensdetektor. Några av resultaten jämfördes också med mätningar utförda med mikrokalorimetri. Vid undersökningen testades TNT, RDX, PETN, NC-krut och 9 olika målarfärger. Vi valde att gora undersokningen med malarfarger som anvands som rostskyddsfarg i ammunition och darigenom kommer i direktkontakt med explosivamnet. Mängden utvecklad NO har registrerats dels från en blandning av två komponenter (färg/explosivämnen), dels från de enskilda komponenterna separat. Blandningens experimentella NO utveckling har jämförts med den beräknade NO utvecklingen för samma material. NO utvecklingen för explosivämnen i temperaturområdet 30o-70oC är i allmänhet mycket liten men några blandningar av explosivämnen och färger producerade mätbara mängder av NO, t ex TNT blandat med polyuretaner, epoxi, silikon eller oljefärger. Resultaten från mätningar med kemiliminiscensdetektor och mikrokalorimetri visade god överensstämmelse. Fördelarna med CL metoden jämfört med andra metoder är hög känslighet och selektivitet (NO eller NOx).
Abstract An equipment developed for analysis of propellants using chemiluminescence reaction between nitric oxide and ozone has been used. The high sensitivity of the method makes it possible to carry out measurements at temperatures close to normal storing conditions. This work is a preliminary study of compatibility testing of exolosives and paints by chemiluminescence techniques. Some results were also compared with microcalorimetric measurements. In this study compability tests have been done with TNT, RDX, PETN, single base propellant and paints. We have investigated compatibility with paints because they are in direct contact with explosives in ammunition. Paints prevent ammunition from rusting and improve explosives to adhere to the shell. In compatibility studies the NO evolution is measured separately for the two materials and for a mixture of these. The experimental NO evolution for the mixture is compared with a calculated NO evolution for the same mixture with no physical or chemical interactions. The NO evolution of explosives in the temperature range 50oC to 70oC were negligible. However, some mixtures of explosives and paints produced noticeable amount of NO, e.g. TNT mixed with polyurethanes, epoxy, silicon, or oil paint (contains lead). The results obtained in the compatibility test agree with those obtained by the micro- calorimetry. The advantages of the CL method compared to other methods are high sensitivity and selectivity (NO or NOx).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182