Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aluminiumoxid efter beskjutning; fragmentering av keram och projektil.

Aluminiumoxid efter beskjutning; fragmentering av keram och projektil. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olsson Per-Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 1994
Publiceringsdatum: 1994-07-26
Rapportnummer: (FOA C 20987-2.3)
Nyckelord aluminiumoxid, volframlegering, penetration, sprickmönster, projektil, kerampansar, modeller, fragmentering
Sammanfattning I rapporten beskrivs utseendet på tre delvis olika pansarmoduler av aluminium oxid efter beskjutning med pilprojektiler bestående av en volframlegering. Tre olika projektilhastigheter har studerats 1555m/s, 1846 m/s och 2527 m/s. I rapporten diskuteras de olika sprickmönster som bildas i aluminiumoxiden, utseendet på de bildade projektilfragmenten och fördämningens betydelse för penetrationen. Detta görs genom en jämförelse mellan experimentella resultat och modeller givna i litteraturen. Resultaten visa att Vid penetration av två efter varandra placerade kerambultar skiljer sig det bildade sprickmönstret i den bakre bulten väsentligt från den främre. Den penetrationsmodell som har föreslagits av Shockey et al. stämmer väl överens med de uppkomna sprickmönstren i de främre bultarna i de mål som studerats i denna rapport. Speciellt är det tydligt att Hertz-sprickorna bildas i materialet före Mescall-zonen. Laterala sprickor har int bildats i alla undersökta målbultar. Indikation finns att detta är beroende på graden av fördämningar. Desto kraftigare fördämning ju mindre tendens att bilda laterala sprickor. I de undersökta målbultarna har fragmentering och deformation av projektilmaterialet delvis skett genom att den intergranulära fasen smält och därigenom försvagat materialet. Indikation finns på att den procentuella mängden fragment där den intergranulära fasen smält ökar med ökande projektilhastighet. En fristående cylinder av aluminiumoxid kan bildas kring penetrationskanalen vid icke maximal fördämning.
Abstract In this report three different alumina targets are studied after ballistic impact with tungsten alloy long rod projectiles. Two of the targets consist of two well confined circular tiles placed on top of each other and the third one in a single less confined quadratic tile. Three projectile velocities have been used: 1555 m/s, 1846 m/s and 2527 m/s. The different crackpatterns formed, the appearance of the projectile fragments and the importance of the confinement for the armour are discussed. This has been done by comparing the experimental results with models given in the literature. The result show that: The cracks formed in the first ceramic tile in the targets consisting of two sequentially penetrated ceramic titles are different compared to the one formed in the second tile. The observed crack pattern in the front tile of the investigated ceramic armour corresponds well with the model proposed by Shockey et al. It is especially clear that Herzian-cracks are formed at an earlier stage than the Mescall-zone. Indications exist that the formation of lateral cracks is dependent on the grade of confinement. A stronger confinement seems to make the formation of lateral cracks less likely. In the investigated modules the fragmentation of the projectile materials occured partly by melting of the intergranular phase in the tungsten alloy, which probably has weakened the material. Indications exist that the amount of molten intergranular phase increases with penetration velocity. A freestanding ceramic cylinder containing the penetration channel was formed when the alumina tile is not completely confined.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182