Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digital radio link: Comparison of two modulation forms with respect to frequency selective fading.

Digital radio link: Comparison of two modulation forms with respect to frequency selective fading. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 30429-3.5)
Nyckelord multipath, signature
Sammanfattning 2 4-fas modulationsformat, MSK respektive QPSK, jämföres med avseende på frekvensselektiv fädning genererad genom simulerad flervägsutbredning. Flervägssimuleringarna på RF-nivå baseras på en förenklad 3-vägs modell, vilken visat sig representativ för svenska förhållanden. Jämförelse mellan de olika modulationsteknikerna presenteras i termer av en sammanfattande resume, baserad på omfattande simuleringar i flervägsutbredning i tid- och frekvensdomän. De två modulationsformerna jämföres huvudsakligen i form av signatur-analys och kritiska områden, vilket är ett mått på systemets tillgänglighet vid frekvensselektiv fädning.
Abstract Two 4-phase modulation formats MSK respectivley QPSK are compared with respect to the resistancy to frequency selective fading caused by simulated multipath propagation. The multipath simulations of RF- level are based on a simplified 3-way model, which has shown to be relevant for Swedish conditions. The comparison of the different modulation techniques are presented in terms of a comprehensive summary, based on exhaustive simulations of multipath propagation in the time- and frequency-domain. The two modulation forms are primarily compared in terms of Signature-analysis and critical regions, which characterizes the availability of the system during frequency selective fading.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182