Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

On radar in automobile applications.

On radar in automobile applications. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellgren Jan, Ödman Svante
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 1987
Publiceringsdatum: 1987-03-27
Rapportnummer: (FOA C 30446-3.2)
Nyckelord microwaves, millimeter waves, obstacle avoidance, traffic safety, mikrovågor, millimetervågor, hindervarning, fil, trafiksäkerhet, bilar, radartillämpningar

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182