Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Systemstudie med infrarödkänslig mikroelektronisk bildsensor.

Systemstudie med infrarödkänslig mikroelektronisk bildsensor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Sven-Tuve, Engström Olof
Ort: Linköping
Sidor: 30
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-08-12
Rapportnummer: (FOA C 30481-3.1)
Nyckelord Schottky-diod, IR-detektor, målföljarmodell, image sensors, Schottky diode, IR-detector, tracking model, 330

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182