Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektromagnetiska störningar på radar- och radiolänk-system orsakade av stora vindkraftverk.

Elektromagnetiska störningar på radar- och radiolänk-system orsakade av stora vindkraftverk. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ousbäck Jan-Olof
Ort: Linköping
Sidor: 147
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-06-20
Rapportnummer: (FOA C 30486-3.2)
Nyckelord EMI, vindkraft, electromagnetic inference, windturbines, 340
Sammanfattning Rapporten redovisar en metod att uppskatta den elektromagnetiska störning ett stort vindkraftverk ger upphov till på försvarets funktioner och system. Olika faktorer som påverkar signal/störförhållandet diskuteras och ett antal diagram som, med givna parametrar, visar acceptabla störavstånd presenteras.
Abstract This report describes a method to calculate the electromagnetic interference to radar- and radiolink-systems caused by large-scale windturbines. Some important factors that effect the carrier to interference (C/I) ratio are discussed and a number of diagrams showing acceptable distance, for a given c/I-ratio, are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182