Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of non-square tilings on an image processing system.

Implementation of non-square tilings on an image processing system. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Widin Lena, Borgefors Gunilla
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-06-20
Rapportnummer: (FOA C 30487-3.3)
Sammanfattning I denna rapport beskrivs implementationen av icke-kvadratiska bildelement. Implementationen är gjord på ett existerande bildbehandlingssystem. Bilder representerade av icke-kvadratiska bildelement skapas genom att omsampla en digitaliserad bild med vanliga kvadratiska bildelement. Tre mönster är implementerade: triangulärt, hexagonalt och ett semi-reguljärt med kvadrater och trianglar. Ett antal exempel finns i rapporten. För användaren av programmet finns två manualer: Operator´s Part och Programmer´s Part. Dessa ingår som appendix till rapporten. Programlistorna finns i en separat rapport,(FOA D 30490-3.3).
Abstract This report describes the implementation of three non-square tilings on an image processing system. The tilings are: the regular triangular, the regular hexagonal and one semi-regular tiling consisting of squares and triangles. Pictures in an non-square tiling can be created by resampling an existing digitized image. They are then shown on a monitor. Some results are depicted in hte report. For the user of the system, tow manuals are included as appendicies: Operator´s Part and Programmer´s Part. The program listings are found in a separate report (FOA D 30490-3.3).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182