Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Topological concept of a generalized shield.

Topological concept of a generalized shield. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 15
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 30488-4.2)
Nyckelord skärmning, jordning, electromagnetic topology, shielding, grounding
Sammanfattning Det elektromagnetiska skärmbegreppet generaliseras till att omfatta alla slutna ytor som representerar en dämpning av elektromagnetisk koppling. Den generaliserade skärmen är en mycket betydelsefull länk mellan teoretisk elektromagnetisk topologi och praktisk verklighet. Varje sluten yta i den topologiska modellen motsvaras i praktiken av en generaliserad skärm, som utgör begränsningsytan mellan områden med olika elektromagnetisk miljö. Den fysikaliska förståelsen för jordning och skärmning underlättas väsentligt genom det generaliserade skärmbegreppet i det att jordning får en mycket enkel och klar definition. Fysikaliskt är jordning och skärmning likartade företeelser som lätt beskrivs och knyts ihop med hjälp av den generaliserade skärmen. Eftersom alla fungerande jordar och skärmar i praktiken är generaliserade skärmar, är detta begrepp mycket centralt i både teoretiskt och praktiskt arbete med skydd mot elektromagnetiska störningar. Skärmningsförmågan hos en generaliserad skärm anges med hjälp av ett uttryck som förkortas MAC (Maximum Allowed Coupling). Detta är generellt och bör företrädesvis användas i skärmningsspecifikationer, eftersom man då får ett funktionellt krav. ( EMP memo 801)
Abstract The electromagnetic shield is generalized to include all surfaces that represent an attenuation of electromagnetic coupling. This concept of a generalized shield has a very important topological significance owing to the one-to-one correspondence between the theoretical topological boundary and the practical boundary between different electromagnetic environments, the generalized shield. The physical understanding of grounding and shielding issues is to a high extent improved by the concept of the generalized shield. By providing an unambiguous definition of ground it promotes a uniform view of grounding. Since all practical shields and grounds are in fact generalized shields, the concept constitutes an essential link between theory and practice. The shielding criterion of a generalized shield is a Maximum Allowed Coupling (MAC) that is of general nature and provides a preferable foundation for shielding requirement specifications. ( EMP Memo 801)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182