Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Formulering av krav på skydd mot EM-RÖS.

Formulering av krav på skydd mot EM-RÖS. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 30489-4.2)
Sammanfattning Rapporten innehåller ett förslag till praktiskt användbara och funktionella krav på skydd mot EM-RÖS, den del av RÖS-problematiken som handlar om elektromagnetisk koppling, dvs den elektromagnetiska kopplingen av information från ett datorsystem till en avlyssningsanordning. Svårigheten för konstruktörer av RÖS-skydd är, att ingen användbar funktionell kravstandard finns formulerad. Den här presenterade förslaget får inte ses som någon definitiv lösning på problemet utan mer som ett första steg på väg mot en riktig standard. ( EMP Memo 812)
Abstract A formulation of a functional requirement on TEMPEST protection is presented. This practically useable requirement allows of cost optimization and will still provide a system verifiable to inhibit eavesdropping. Existing standards are very crude and give no room for cost effective solutions, neither will the protective measures be proven safe against eavesdroppers. ( EMP Memo 812)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182