Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skydd mot elektromagnetiska störningar.

Skydd mot elektromagnetiska störningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Torbjörn
Ort: Linköping
Sidor: 28
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-11-14
Rapportnummer: (FOA C 30490-4.2)
Nyckelord Electromagnetic topology, shielding, EMI, EMC, EMP, Generalized shield
Sammanfattning Elektromagnetiska störningar begränsas på ett systematiskt sätt med en metod som kallas "Behärskad Elektromagnetisk Topologi". Fördelningen av skyddskomponenter balanseras så att ett optimalt resultat erhålls med en given insats. Det fundamentala begreppet "Generaliserad Skärm" ger en koppling mellan teoretisk skyddstopologi och praktisk verklighet. Jordning får en naturlig, entydig definition som gör det enkelt att lösa jordningsproblem och skapa balans med skärmnings- och övriga skyddsåtgärder. Den generaliserade skärmen är viktig för formulering av funktionella skärmningskrav, som avspeglar den önskade skyddseffekten. Skyddet ger en dämpning av all elektromagnetisk koppling och är sålunda effektivt mot såväl alla typer av elektromagnetiska störningar som oönskat läckage av elektromagnetiska signaler av typen RÖS (röjande signaler). ( EMP Memo 811)
Abstract Hardening agains Electromagnetic Interference is provided by means of Controlled Electromagnetic Topology. Protective measures are systematically optimized in order to achieve a balance between shielding and filtering. Using the concept of the Generalized Shield the gap between theoretical Electromagnetic Topology and practical hardening procedures is bridged. Grounding for one is defined in a natural, simple way making it easy to solve grounding problems. The Generalized Shield provides an important base for specification of shielding requirements. The hardening procedure is general in that it is effective against any kind of Electromagnetic Interference as well as it provides attenuation of all Electromagnetic Coupling e. g. protection against eavesdropping and TEMPEST. ( EMP Memo 811)

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182