Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Definition av avbildningsprestanda vid satellitövervakning, modeller och simuleringar.

Definition av avbildningsprestanda vid satellitövervakning, modeller och simuleringar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nyberg Sten, Orhaug Torleiv
Ort: Linköping
Sidor: 78
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-04-14
Rapportnummer: (FOA C 30493-9.4)
Nyckelord 370
Sammanfattning Projektet är en delstudie inom ramen för den tekniska delen av verifikationssatellitprojektets idefas. Delprojektets mål har varit att kunna medverka vid definition av de krav som bör ställas på ett satellitburet optiskt avbildande system. Rapporten redovisar en sammanställning av i litteraturen angivna krav på upplösning för upptäckt, klassificering och identifiering av vanliga militära mål. Viktigt resultat är att hänsyn måste tas till brus vid specificeringen av upplösning, om systemet avses användas under dåliga ljusförhållanden. De bildsimuleringar som har gjorts i detta projekt visar att normala fordon kan upptäckas och ibland klassificeras med en upplösning på ungefär 2 m. Snett tittande sensor ger något sämre prestanda.
Abstract The project is part of the technical part of verification satellite project. The aim of the study has been to be able to participate with the definition of the demands for detection, classfication and identification. Important result is that noise has to be taken into consideration if the imaging system is to be used at low light levels. Simulations of images have shown that normal vehicles can be detected and sometimes classified with a resolution of 2 meters. If the sensor is inclined a slightly lower performance is obtained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182