Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Distance transformations in hexagonally digitized images.

Distance transformations in hexagonally digitized images. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Borgefors Gunilla
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-09-19
Rapportnummer: (FOA C 30497-3.4)
Nyckelord digital image processing, hexagonal grid, distance transformation, digital bildbehandling, hexagonalt gitter, avståndstransformation, 370
Sammanfattning Avståndstransformationer är viktiga redskap vid behandling av binära digitala bilder. På senare tid har pseudo-euklidiska, eller viktade, avståndstransformationer fått alltmera uppmärksamhet. Sådana transformationer använder endast lokala operationer och, i de flesta fall, heltalsaritmetik. I denna rapport behandlas pseudo-Euklidiska avståndstransformationer på hexagonala gitter. Optimala avståndstransformationer beräknas för olika stora omgivningar, såväl som goda heltalsapproximationer av dessa. Det hexagonala gittret är intressant av flera skäl: det är en god approximation av den mänskliga näthinnan, det återger naturliga scener i låg upplösning bättre än det kvadratiska gittret och det kringgår det svårhanterliga problemet med fyra och/eller åtta grannar.
Abstract Distance transformations is an important tool for processing binary digital images. Recently pseudo-Euclidian, or weighted, distance transformations have been receiving quite a lot of attention. Such transformations use only local operations and preferably integer arithmetic. In this paper pseudo-Euclidian distance transformations on the hexagonal grid are investigated. Optimal distance transformations for different neighborhood sizes are derived, as well as good integer approximations of them. There are several reasons why the hexagonal grid is important: it is a reasonable approximation of the human vision grid, it is more suited to natural scenes in low resolution than the rectangular grid and it avoids the annoying 4- neighbor/8-neighbor problem.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182