Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Svaret är datorseende - Hur var frågan?

Svaret är datorseende - Hur var frågan? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Borgefors Gunilla, Olander Nils
Ort: Linköping
Sidor: 29
Utgivningsår: 1988
Publiceringsdatum: 1988-10-31
Rapportnummer: (FOA C 30504-3.4)
Nyckelord 370
Sammanfattning Under våren 1987 deltog författarna i en doktorandkurs i vetenskapsfilosofi. Kursen gav anledning till många funderingar kring vårt eget forskningsområde: datorseende. I denna rapport har vi försökt skriva ner några av dessa tankar. Datorseende kan lösligt definieras som automatisk extraktion av information ur digitala bilder. Trots stora ansträngningar under snart 30 år har man inte kommit särskilt långt inom området. På senare år har en del inom vetenskaplig kritik kommit fram. Vi försöker här analysera orsakerna till svårigheterna och även ge några förslag till hur situationen kan förbättras. Speciellt vill vi peka på vikten av att definera problem och mål; att ställa större krav på vetenskaplighet, speciellt objektivitet och kommunicerbarhet; att skapa gemensamma normer och standardalgoritmer; att jämföra olika lösningar med varandra i högre grad; och att prova nya angreppssätt.
Abstract During the spring of 1987 the authors participated in a graduate course in the philosophy of science. This course initiated much thought about our own discipline: computer vision. In this report we have tried to write down some of these thoughts. Computer vision can loosly be defined as automatic extraction of information from digital images. Despite great efforts during almost 30 years, the field has not advanced very far. Lately some researchers in the field have criticized the way the research has been conducted. Here we try to analyze the reasons for the difficulties encountered. We also give some suggestions on how the situation can be improved. In particular we would like to point out the necessity of defining problems and goals; of increasing the scientific aspects, especially objectivity and communicability; of creating common criteria and standard algorithms; of comparing different solutions; and of attacking the problem from new angles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182