Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Aktiv störteknik - radar.

Aktiv störteknik - radar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jernemalm Veine
Ort: Linköping
Sidor: 35
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-12
Rapportnummer: (FOA C 30506-3.6)
Nyckelord ECM, radarmotmedel, electronic countermeasures, radar jamming, 390
Sammanfattning Kortfattad beskrivning av de vanligaste begreppen och metoderna vid aktiv radarstörning. Rapporten behandlar både maskerande och vilseledande störsändning.
Abstract A short description of the most common conceptions and procedures of active radar jamming. The report deals with both confusion jamming and deception jamming.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182