Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ada packages for curve and surface fitting.

Ada packages for curve and surface fitting. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Edberg Eva, Köhler Katarina
Ort: Linköping
Sidor: 81
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-09-12
Rapportnummer: (FOA C 30510-3.4)
Nyckelord curve fitting, surface fitting, approximation, Ada software, kurvanpassning, ytanpassning, approximation, Ada programvara, 360
Sammanfattning En uppsättning Adapaket för kurv- och ytanpassning har producerats av författarna. Denna uppsättning innehåller paket för minimax-approximation, kurvanpassning med kubiska spline-funktioner, ytanpassning med bi-kubiska splines och Pade-approximation. Rapporten beskriver paketen och är utformad som en användarhandledning. Programkoden än inte inkluderad.
Abstract The authors have produced a set of Ada packages for curve and surface fitting. It contains packages for minimax approximation, curve fitting by cubic splines, surface fitting by bicubic splines, and Pade approximation. This report is a description of the packages in the form of a user manual. The code is not included.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182