Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Minimum number of satellites for periodic coverage.

Minimum number of satellites for periodic coverage. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekblad Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-02-06
Rapportnummer: (FOA C 30511-9.4)
Nyckelord space technology, celestial mechanics, orbits, satelliter, rymdteknik, celest mekanik, banor, 370
Sammanfattning Vanligtvis behandlas fallet med kontinuerlig täckning i litteraturen, dvs man besvarar frågan hur många satelliter som behövs för att erhålla kontinuerlig täckning med satelliter från olika banhöjder. Nackdelen med kontinuerlig täckning är att det ofta ger mycket stora satellitantal. Här undersöks i stället problemet med att erhålla periodvis täckning av en plats. Med periodvis täckning menas ett antal "observationer" av en bestämd plats per tidsintervall. Detta reducerar det nödvändiga satellitantalet väsentligt. Man kan t ex erhålla periodvis täckning av en plats från LEO (Low Earth Orbit) med så få som en eller två satelliter om tiden mellan två successiva "observationer" är tre dygn eller längre.
Abstract Usually the case for continuous coverage is treated in the literature, i e answering the question how many satellites are needed to obtain continuous coverage with satellites from different altitudes. The disadvantage of continuous coverage is that it often gives very high number of satellites. Here we instead look at the problem of obtaining a periodic coverage of a site. By periodic coverage we mean a certain number of "observations" of a specified site per time interval. This reduces the number of satellites required substantially. One can e g obtain periodic coverage of a site from LEO (Low Earth Orbit) with as few as one or two satellites if the revisit time is three days or longer.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182