Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Koherent laserradar.

Koherent laserradar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Letalick Dietmar, Renhorn Ingmar, Steinvall Ove, Widen Anders
Ort: Linköping
Sidor: 38
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-20
Rapportnummer: (FOA C 30512-3.1)
Nyckelord 330, multisensor system
Sammanfattning Denna rapport beskriver utvecklingen av koherent laserradarteknik vid FOA. Vidare diskuteras de faktorer som påverkar utbredning och reflexion av laserstrålningen. Några grundläggande undersökningar av laserradarns känslighet redovisas liksom en del resultat från inledande mätningar på mål. Slutligen skisseras några exempel på taktiska tillämpningar av laserradar i multisensorsystem.
Abstract This report describes the coherent laser radar activities at the Swedish Defence Research Establishment (FOA). An overview of the target and atmospheric influence on the return signal is given. The results from some basic investigations of the laser radar sensitivity are presented as well as some target measurements. Finally, the tactical use of laser radar in multisensor systems is discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182