Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Resistiva skikt. Teori och mätmetoder.

Resistiva skikt. Teori och mätmetoder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergquist Åke
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-01-17
Rapportnummer: (FOA C 30513-3.2)
Nyckelord vågutbredning, förluster, dielektrika, filmer, skivor, wave propagation, losses, dielectrics, films, plates, 340
Sammanfattning Rapporten behandlar elektromagnetisk vågutbredning i material med förluster och beräkning av reflexions- och transmissionsegenskaperna hos skiktade material vid godtycklig infallsvinkel och olika polarisationer. Såväl tjocka skikt med måttliga förluster som mycket tunna förlustfilmer med höga förluster betraktas. Mätmetoder för att bestämma dielektricitetskonstant och förluster hos material föreslås. Sådana metoder är nödvändiga att ha tillgång till vid konstruerande av olika typer av absorberande material.
Abstract The propagation of electromagnetic waves in a homogenous medium with losses is considered. A method of calculating the reflection- and transmission properties of plane, lossy layers at various angles of incidence and polarisations is considered. Both thick layers with moderate losses and very thin films with high losses are examined. Using the theory, methods of measurement of the permittivity and losses of materials are proposed. Such methods are of outmost importance in the design of various kinds of absorbing materials.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182