Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektrooptisk förbindnings- och styrteknik för mikrovågstillämpningar.

Elektrooptisk förbindnings- och styrteknik för mikrovågstillämpningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlegrim Börje, Johansson Marie
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-02-06
Rapportnummer: (FOA C 30514-3.2)
Nyckelord elektrooptik, mikrovåg, miniatyrisering, gruppantenn, signaldistribution, electrooptic, miniaturisation, phased array antenna, signal distribution, 340
Sammanfattning I komplexa mikrovågssystem, typ aktiva gruppantenner, ställs stora krav på distributionen av signaler till och från olika subsystem. Vartefter miniatyriseringen i dessa system drivs vidare från hybridkretsar mot monolitkretsar ökar kraven på signalöverföringsmedia vad avser dimensioner och möjlighet att integrera dessa med kretsarna. Framsteg inom optronikområdet med bl a realisering av extremt snabba lasrar och detektorer samt optofiberutvecklingen medför att man kan överföra mikrovågssignaler via optofibrer. Optroniken förväntas få stor betydelse för framtida gruppantenners uppbyggnad. Arbetet ingår i en förstudie för IT4 Mikrosystem.
Abstract In order to reap the benefits of monolitic integrated circuits in complex microwave systems, such as active phased array antennas, it is necessary that RF- and control interconnection networks are adapted to the use of small microwave chips and that they have a low mass, volume and crosstalk. Advances in the field of high speed modulation and demodulation of optical signals make it possible to realize these demands. It is today possible to transmit microwave signals with use of optical technology. In the future control and steering of phased arrays by optical means is also expected to play an important role.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182