Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digital radiolänk: Vågutbredningsmätningar över en 13 GHz frisikt-förbindelse.

Digital radiolänk: Vågutbredningsmätningar över en 13 GHz frisikt-förbindelse. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 150
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-06-07
Rapportnummer: (FOA C 30516-3.5)
Nyckelord frequency selective, 3-way model, rain attenuation, Rayleigh fading, frekvensselektiv, 3-vägsmodell, regnfädning, Rayleighfädning
Sammanfattning Under perioden 1983, 1984 och 1985 utfördes vågutbredningsmätningar över två olika 13 GHz förbindelser med hopplängderna 28 resp 46 km och överföringskapaciteten 34Mb/s. Mätningarna genomfördes av FOA 3 i samarbete med Telub Teknik AB, Arboga. Syftet med mätningarna var dels att kartlägga förekomsten av frekvensselektiv fädning, dels förekomsten av regnfädning. Inledningsvis beskrives det händelsestyrda mätsystemet där effektspektrum resp. signalnivåvärden registreras vid en överskriden minimilutning för spektrat resp. vid fädning över ett givet fädningsjup. De relevanta fädningstyperna, som regn- och Rayleigh-fädning, beskrivs med tillhörande statistiska modeller. Dessa modeller anpassas till experimentellt uppmätta statistiska fördelningar. Överföringsfunktionen svarande mot den reducerade 3-vägsmodellen minsta-kvadrat anpassas till uppmätt överföringsfunktion. Resulterande fördelning för modellparametrar samt korrelationen mellan dem presenteras. Avslutningsvis ges en modell för beräkning av otillgänglighet p.g.a. regn-, Rayleigh- och frekvensselektiv fädning.
Abstract Propagation investigations on two high capacity (34 Mb/s) 13 GHz-paths (28 and 46 km) were performed during the period 1983, 1984, and 1985. The measurements were performed by FOA 3 in co-operation with Telub Teknik AB, Arboga. The main purpose of the measurements were to examine the activity of frequency selective fading and rain attenuation. Intrductory, the event-controlled measurements are described, where the powerspectrum respectively the signal levels are recorded in the case of a spectral slope or a fadedepth exceeding a specific threshold. The suitable types of fading, such as rain- and Rayleigh-fading, are described with corresponding statistical models. A fit is made of these models to experimental cumulative distributions. A least-square fit is made of the reduced 3-way model to measured transfer functions. The resulting distribution of corresponding parameters of the model are presented together with the correlation between them. Finally, a model is proposed for the calculation of unavailability caused by rain, Rayleigh- and frequency selective fading. , are described with corresponding statistical models.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182