Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Datorsimulering av laserbatymetri.

Datorsimulering av laserbatymetri. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kaijser Thomas
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-02-06
Rapportnummer: (FOA C 30517-3.1)
Nyckelord Monte Carlo-metoder, transportekvationen, laser bathymetry, Monte Carlo methods, transport equation, 370
Sammanfattning Laserbatymetri är en ny teknik att mäta vattendjup. I denna rapport redogörs för ett datorprogram med vars hjälp det är möjligt att simulera mätresultat erhållna med hjälp av laserbatymetri. Testexempel visar god överensstämmelse mellan verkliga mätresultat och simulerade mätresultat. Simulerade laserpulssvar då objekt finns i vattnet presenteras, och även simulerade laserpulssvar från horisonellt skiktade vatten.
Abstract Laser bathymetry is a new technique for measuring water depths. In this report we describe a computer programme by which it is possible to simulate measurement obtained by laser bathymetry. Test examples show good agreement between real and simulated measurements. Computer simulations obtained for water containing objects are presented and also computer simulations for which the water quality varies with depth.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182