Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarets forskningsbehov inom området spanings- och målsökarsystem.

Försvarets forskningsbehov inom området spanings- och målsökarsystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellgren Jan, Gadd Staffan, Grahn Per, Hellsten Hans, Larsson Björn, Lindström Staffan, Ottersten Hans, Rosenquist Gunnar, Sume Ain
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-03-09
Rapportnummer: (FOA C 30520-3.3)
Nyckelord spaningstillämpningar, målsökartillämpningar, spaningsteknik, målsökarteknik, radarmetoder, optroniska målsökare, surveillance techniques, seeker techniques, radar methods, optronic seekers, 360
Sammanfattning Översikt av det svenska försvarets forskningsbehov inom området spanings- och målsökarsystem. Den utgör i första hand ett underlag vid planering av framtida forskningsinsatser vid FOA men bör därutöver kunna bidra till den allmänna bedömningen av detta område för det svenska försvaret.
Abstract Survey of the research needs of the Swedish defence for surveillance and seeker applications. It is primarily a reference document for planning research activities at the Swedish Defence Research Establishement but it should also contribute to estimate the importance of surveillance- and seeker applications for the Swedish Defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182