Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Solstrålning i Linköping - variationer över ett halvår i irradians och spektralsammansättning i våglängdsintervallet 400-1000 nm.

Solstrålning i Linköping - variationer över ett halvår i irradians och spektralsammansättning i våglängdsintervallet 400-1000 nm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ågren Carl Hugo
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-06-14
Rapportnummer: (FOA C 30521-3.1)
Nyckelord färgtemperatur, colour temperature, color temperature, 330
Sammanfattning Kännedom om dagsljusets variationer är väsentlig vid alla utredningar och bedömningar som rör spaning i det synliga våglängdsområdet, exempelvis flygspaning med fotografiska eller elektrooptiska kameror, videospaning i RPV m m. Denna rapport beskriver variationerna i dagsljusets irradians på horisontell yta, spektralsammansättning och färgtemperatur. Studierna inkluderar mulet väder i motsats till de flesta studier av detta slag. Dynamiken i irradians visar sig vara oväntat stor, medan däremot färgtemperaturen varierar mindre än väntat.
Abstract Knowledge about the variations of daylight is essential in all deliberations concerning reconnaissance in the visual wavelength range, for example aerial reconnaissance with photographic or electro-optical methods, video technique in RPVs etc. This report describes the variations of daylight on a horizontal surface in irradiance and spectral composition. Unlike most daylight studies this one includes overcast conditions. The dynamic range of the irradiance turns out to be unexpectedly great, whereas colour temperature is more constant than expected.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182