Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Turbulenseffekter vid retroreflektion.

Turbulenseffekter vid retroreflektion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Steinvall Ove
Ort: Linköping
Sidor: 26
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-06-21
Rapportnummer: (FOA C 30523-3.1)
Nyckelord turbulens, retroreflektion, atmosfärsoptik, turbulence, retroreflection, atmospheric optics, 330
Sammanfattning Atmosfärens turbulens påverkar bl a prestanda hos en rad olika optiska system av både passivt och aktivt slag. För att karakterisera turbulensstyrka har en mätlänk konstruerats med en sändarmottagarenhet i ena änden och en reflektor i den andra. I denna rapport redovisas några relevanta frågeställningar i samband med utprovning och kalibrering av denna mätlänk. Teoretiska resultat från litteraturen har till stor del illustrerats i diagramform.
Abstract Atmospheric turbulence influences the performances of many kinds of optical systems of both passive and active type. To characterize the turbulence strength an optical link has been constructed with the transceiver unit at one end and a reflector at the other. This report describes some relevant questions in conjunction with testing and calibration of the optical link. Theoretical results from the literature have been illustrated in diagram form.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182