Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptisk teknik för övervakning och kontroll av minfält.

Fiberoptisk teknik för övervakning och kontroll av minfält. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Karlsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-05-24
Rapportnummer: (FOA C 30526-3.1)
Nyckelord fiberoptik, geofon, multiplexering, distribuerad sensor, fiber optics, geophone, multiplexing, distributed sensor, 330
Sammanfattning Rapporten presenterar ett bidrag till konferensen MILINF-89, 5-9 juni 1989 i Enköping. Bidraget presenterar exempel på hur den fiberoptiska teknologin kan tillämpas för att vöervaka och kontrollera minfält. Praktiska försök vid FOA pekar mot möjligheten att implementera fiberoptiskt baserade geofoner vilka kan multiplexeras till en ogalvaniskt baserad distributionslinje av sensorsignaler. Rapporten beskriver också vilka taktiska fördelar som kan uppnås vid tillämpadet av denna teknik.
Abstract This report presents a contribution to the conference MILINF-89, 5-9 june 1989 in Enköping. It presents examples on how the fiber optic technology can be used to overview and control mine fields. Practical attempts at FOA point at opportunities to implement fiber optical based geophones which can be multiplexed to a non-galvanic based distribution based distribution line of sensor signals. The report also describes the tactical opportunities which can be received when this technique is used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182