Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Digital radiolänk: styrbar simulator för frekvensselektiv fädning.

Digital radiolänk: styrbar simulator för frekvensselektiv fädning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattsson Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-11-23
Rapportnummer: (FOA C 30527-3.5)
Nyckelord simulator, frekvensselektiv fädning, frisikt-förbindelser, signaturanalys, frequency selective fading, line-of-sight link, signature analysis, 380
Sammanfattning En styrbar simulator för simulering av flervägsfädning över mikrovågs frisiktförbindelser beskrivs ur teknisk synpunkt. Prestanda ges för ingående komponenter. En kortfattad beskrivning ges av styrelektronikens uppbyggnad. Den bakomliggande stokastiska kanalmodellen, på vilken simulatorn baseras, ges tillsammans med de statistiska fördelningarna för ingående modellparametrar. Avslutningsvis presenteras några användningsområden som signaturanalys och dynamisk simulering av frekvensselektiv fädning.
Abstract This paper describes a digitally controlled simulator with the capability to simulate multipath fading on microwave line-of-sight links. The performance of the simulator and its components is presented together with a brief description of the hardware. The stochastic channel model behind the simulator is given with the statistical distributions of the parameters in the model. Finally, some applications are presented as signature analysis and simulation of frequency selective fading.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182