Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Editor för 3D-modeller för bildanalys.

Editor för 3D-modeller för bildanalys. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rosen Bengt
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-09-25
Rapportnummer: (FOA C 30534-3.4)
Nyckelord 370, digital image analysis, computer vision, 3D model, matching, digital bildanalys, datorseende, 3D-modell, matchning
Sammanfattning Modell-editorn är ett program för manuell, interaktiv borttagning av skymda linjer i geometriska objektmodeller. Det ingår som en del i ett projekt för modellbaserad bildanalys, men kan även användas i andra tillämpningar.
Abstract The model editor is a program for manual, interactive removal of hidden lines in geometrical object models. It is part of a project for model-based image analysis, but could also be used in other applications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182