Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Diskussion av faktorer som påverkar känsligheten hos IR-bildsensorer, speciellt sådana med fokalplansmosaiker.

Diskussion av faktorer som påverkar känsligheten hos IR-bildsensorer, speciellt sådana med fokalplansmosaiker. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Holm Lennart
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-08-23
Rapportnummer: (FOA C 30536-3.1)
Nyckelord en-elementdetektor, mosaikdetektor, termiskt brus, l/f-brus, mönsterbrus, single element detector, detector array, thermal noise, l/f noise, fixed pattern noise, 330
Sammanfattning Rapporten innehåller en beskrivning av de kriterier som idag finns för bestämning av känsligheten hos IR-sensorer. De former av brus, som bestämmer känsligheten för apparatur med ett detektorelement beskrivs. Nya brusformer som introduceras i och med användningen av multielementdetektorer, analyseras, speciellt beträffande sensorer med stirrande mosaikdetektorer. Förslag ges till hur dessa detektorers prestanda ska beskrivas.
Abstract The report contains a description of presently used criteria for determination of the sensitivity of IR sensors. The kinds of noise which determine the sensitivity of apparates with single element detectors are described. New kinds of noise, introduced when using multi element detectors are analysed, particularly with respect to staring arrays. A method for describing the performance of the arrays is suggested.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182