Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vågfälla som EMP-skydd.

Vågfälla som EMP-skydd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johansson Michael, Karlsson Torbjörn, Marchner Manfred, Unden Göran
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-03-13
Rapportnummer: (FOA C 30538-4.2)
Nyckelord EMP protection, wave trap, field penetration, EMP-skydd, vågfälla, fältinträngning, 387
Sammanfattning Rapporten redovisar en undersökning av dämpningsegenskaperna hos en vågfällekonstruktion avsedd som ingångsdel på anläggningar. Mätningarna genomfördes i en stor EMP-simulator och såväl elektrisk som magnetisk fältinträngning i vågfällan har klarlagts. För att dämpa fältkomponenter över vågfällans gränsfrekvens monterades en branddörr i vågfälleöppningen. Med utgångspunkt från mätresultaten ger FOA i denna rapport en rekommendation för utformning av vågfällor som skydd mot höghöjds-EMP.
Abstract An investigation has been made of the attenuation characteristics of a wave trap to be used in the entrance of defence facilities. The tests were carried out in a large EMP simulator and both the electric and the magnetic incident fields were measured. In order to mitigate field components above the cut-off frequency, a fireproof door was mounted into the wave trap entrance. With reference to the measurement results, this report contains recommendations as to the design of wave traps to be used for high altitude EMP.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182