Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstärkning av 10.6 mikrometerstrålning i en vågledarlaser.

Förstärkning av 10.6 mikrometerstrålning i en vågledarlaser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Callenås Anders, Renhorn Ingmar
Ort: Linköping
Sidor: 22
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-11-29
Rapportnummer: (FOA C 30540-3.1)
Nyckelord förstärkning, vågledare, koldioxidlaser, CO2-laser, waveguide, gain, 330
Sammanfattning Förstärkningen i en vågledarlaser har uppmätts vid 10.6 mikrometer. Mätningarna har gjorts med några olika gasblandningar och vid olika totaltryck. Den gasblandning som ger optimal förstärkning vid totaltrycket 100 torr har beräknats. Att Al2O3 är ett bra vågledarmaterial ur kylningssynpunkt diskuteras även.
Abstract The gain in a waveguide laser has been measured at 10.6 micrometer. The measurements have been done with different gasmixtures at variant total pressures. The optimal gasmixture has been calculated for a pressure of 100 torr. The cooling aspect of using Al2O3 as the waveguide material is also discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182