Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IR och millimetervågor. Egenskaper, modeller och exempel på markmålstillämpningar.

IR och millimetervågor. Egenskaper, modeller och exempel på markmålstillämpningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Kjellgren Jan
Ort: Linköping
Sidor: 50
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-11-23
Rapportnummer: (FOA C 30541-3.3)
Nyckelord IR-området, millimetervågpr, mål, markbakgrund, radar, radiometri, modeller, multisensor, infrared region, millimeter waves, targets, ground, models, radar, radiometry, 360
Sammanfattning Denna rapport är en litteraturstudie rörande egenskaper, teori och modeller för signalen från mål respektive bakgrund vid radarmetoder i millimetervågsområdet och radiometri i IR-området. Dessutom behandlas vågutbredning och ges exempel på multisensorkoncept för markmålstillämpningar.
Abstract This report is a literature study concerning properties, theory and models of the signal from the target and the background when applying radar methods at millimeter waves and infrared radiometry. Propagation is also treated and some examples of multisensor concepts for ground target applications are given.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182