Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Atmosfärsondering med UV-lidar.

Atmosfärsondering med UV-lidar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hågård Arne
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1989
Publiceringsdatum: 1989-11-29
Rapportnummer: (FOA C 30542-3.1)
Nyckelord optiska signaturer, lidar, atmosfär, sondering, sikt, vattenånga, Raman, atmosphere, sounding, visibility, humidity, 330
Sammanfattning Ett lidarsystem med YAG-laser för sondering av atmosfären har utvecklats. Laserns 3:e överton med våglängden 355 nm och den 4:e vid 266 nm används. Detta innebär att lidarn är relativt ögonsäker d v s riskavståndet för ögonskador är litet. Metoder för siktmätning och sondering av vattenångehalt har utvecklats. För vattenångesondering används Ramanteknik vid en våglängd som medger sondering i dagsljus.
Abstract A lidar system with YAG-laser for sounding of the atmosphere is described. The 3rd harmonic of the laser at 355 nm and the 4th at 266 nm are mainly used. Thereby the lidar is relatively safe i.e. the safety distance for eye damage is low. Methods for visibility measurement and humidity sounding have been developed. Raman scattering is used for humidity sounding also in daylight. Experiments and results are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182