Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

START - en bildbehandlingsmodul till IMAGE-BASE.

START - en bildbehandlingsmodul till IMAGE-BASE. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berglund Lars
Ort: Linköping
Sidor: 71
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-01-11
Rapportnummer: (FOA C 30551-8.3)
Nyckelord huvudprojekt telekrigföring, HPTK, bildbehandling, Teragon 4000, image processing, 390
Sammanfattning För att kunna genomföra simuleringar av dueller mellan skyddsobjekt och optroniskt styrda vapen har specialrutiner gjorts för att iordningställa de bilder som skall användas. Dessa rutiner har sedan sammanställts till en modul som benämns START. Modulen används tillsammans med det generella bildbehandlingsprogrammet IMAGE-BASE för att hantera och bearbeta bilder med bildbehandlingssystemet Teragon 4000, som FOA´s bildlaboratorium är uppbyggt kring. Rapporten vänder sig till användare av bildbehandlingssystemet och består av två delar, en användarhandledning och en programmeringsguide. Rapporten kan även användas som stöd vid skapandet av nya liknande moduler.
Abstract Special procedures have been made to prepare images to be used when performing simulations of duels between objects and optronic guided weapons. These procedures have been gathered in a module called START. The module is used together with the general image processing program IMAGE-BASE to handle and study images with the image processor Teragon 4000, which FOA´s image processing system is based upon. The report applies to users of the image processor and consists of two parts. One operator´s manual and one programmer´s manual. The report can also serve as a support when creating similar modules.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182