Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fiberoptiskt styrda missiler. En litteraturstudie.

Fiberoptiskt styrda missiler. En litteraturstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Laurent Claes, Ödman Svante
Ort: Linköping
Sidor: 24
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-09-12
Rapportnummer: (FOA C 30553-8.2, 3.1)
Nyckelord fiber optic guided missiles, FOG-M, polyphem, fiberoptik, robot, missil, 330, HPV
Sammanfattning Denna rapport redovisar en studie av främst amerikansk litteratur om utländska militära robotar som styrs från marken via optisk fiber. Syftet med rapporten är att utgöra en översikt av utvecklingen och nuvarande läget inom området fiberstyrda missiler. Resultatet ska förhoppningsvis ge grundmaterial vid bedömning av framtida robotstyrningsmetoder eller vid val av hela robotkoncept. Fiberstyrda missiler har visat sig överlägsna andra typer av styrda robotar vad gäller precision, manövrerbarhet och svårstörbarhet. Robotarna kan dessutom utnyttjas taktiskt vid indirekt eldgivning, då skytten inte behöver exponera sig för motståndaren. För tillfället utvecklas robotarna mot större modeller, som tar mer fiberkabel och större stridsspetsar/starkare motorer. Räckvidden för robotarna kan i framtiden komma att bli över 50 km. Fullskaleproduktion av den amerikanska varianten förväntas till år 1993. Projekt för bärbara fiberstyrda projektiler har inte utfallit till full belåtenhet. Det har föreslagits att man i stället skulle utnyttja den fungerande större modellen och skala ner den till lämplig storlek.
Abstract Fiber optic guided missiles (FOG-M) are of potential use as antitank and helicopter weapons. This report is a review of articles describing recent development of FOG-M:s on the international market and can be used when discussing further missiles projects. The fiber optic guided missiles are reported to have shown superior performance compared to other guided missiles. The fiber is used for sensor information as well as controlling the missile. It can withstand electromagnetic disturbances. Usually an IR-camera can be used from which pictures can be transmitted in real time to the operator. This makes it possible for the missile to be fired from a safe place and for the operator to guide the missile to the targets using the missile sensor. Due to the high quality of sensor information the precision of the missile is superior to other guided missiles. To be able to fire a missile from behind a shelter, so called indirect fire, must be considered as a tactical advantage. It is also possible to put expensive electronics in the manoeuver control which gives the choi ce of making a cheaper missile or increasing the weight of the effective load. We can also see a development towards bigger missiles with longer fibers for ranges over 50 km. Full scale production of the American FOG-M is expected to start in 1993. In a contest within the AAWS-M project an infrared seeker/fire- and forget missile came out as winner over a laser beam-rider and fiber optic guided missile, which shows that a fiber optic solution not always is the most cost efficient choice.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182