Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tracking of moving object using the hierarchical chamfer matching algorithm.

Tracking of moving object using the hierarchical chamfer matching algorithm. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lauberts Andris, Olsson Hans-Åke
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-03-07
Rapportnummer: (FOA C 30556-3.4)
Nyckelord model based image analysis, templates, edge matchin, image sequences, tracking, modellbaserad bildanalys, mallar, kantmatchning, bildsekvenser, målföljning, 370
Sammanfattning Några experiment har gjorts med den hierarkiska chamfermatchningsalgoritmen (HCMA) genom att följa ett rörligt föremål i en bildsekvens. Föremålet har följts i sekvensen under antagandet av linjär rörelse inom korta tidsintervall. Ett viktigt resultat av denna studie är den höga grad av noggrannhet varmed föremålet har kunnat spåras i en kraftigt störande omgivning. Alla experiment har genomförts i Teragons bildbehandlingssystem.
Abstract Tracking moving objects is an important task in many applications of digital image analysis, e.g. for navigation, surveillance and target tracking. Some experiments have been carried out with the Hierarchical Chamfer Matching Algorithm (HCMA) applied to an image sequence containing a moving object. The object is tracked in the sequence, assuming the movement of the object to be approximately linear over short time periods. A key result of these experiments is the accurateness of tracking the target in a very noisy and difficult environment. All experiments were carried out on the Teragon Image System.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182