Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hough transform for planar surfaces.

Hough transform for planar surfaces. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olander Nils
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-04-04
Rapportnummer: (FOA C 30558-3.4)
Nyckelord digital image processing, Hough transform, representation, 3D, range data, digital bildanalys, Houghtransformen, avståndsdata, 370
Sammanfattning Houghtransformen introducerades ursprungligen för att detektera linjära strukturer i 2D bilder. Den har senare generaliserats för att användas för upptäckt av mera komplexa strukturer, även i flera dimensioner. Den här rapporten presenterar ett nytt sätt att representera plana 3D-ytor i Houghrummet. Denna representation, som består av planets orientering och dess vi nkelräta avstånd från origo, kan användas för att finna plana strukturer i 3D data. Samband mellan hopningspunkter i Houghrummet kan möjligen användas för att finna objekt som består av flera ytor. Slutligen studeras den punktfördelning som genereras av ett ytsegment.
Abstract The Hough transform was originally introduced in order to detect linear structures in 2D images. The method has been generalised to deal with more complicated structures and also to work in 3D. This report presents a new way to represent planar 3D surfaces in the Hough space. This representation, which consists of the orientation of the plane and its distance to the origin, can be used to detect planar surfaces in range data. The relationships between maxima in the Hough space could possibly be used to detect objects consisting of several surfaces. Finally, the distribution of points in the parameter space, generated by a surface segment, is studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182