Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Velocity dependent potentials and general relativity.

Velocity dependent potentials and general relativity. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ekblad Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 11
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-02-15
Rapportnummer: (FOA C 30562-9.4)
Nyckelord 370, pericentron rotation, perihelierotation
Sammanfattning Denna rapport är en teoretisk studie av möjligheterna att beskriva, genom att använda hastighetsberoende potentialer i celest mekanik, några av de effekter som den allmänna relativitetsteorin förutsäger i den icke-relativistiska gränsen. En hastighetsberoende potential i klassisk mekanik ger upphov till en perihelierotation. Det visas här att om potentialen skall ge samma perihelierotation som i allmän relativitetsteori måste vara lika med 3/2, där a är proportionalitetskonstanten för den hastighetsberoende termen. Andra jämförelser med allmän relativitetsteori ger andra värden på a. Alltså kan en hastighetsberoende potential med ett specifikt värde på a i allmänhet endast beskriva en effekt av allmänna relativitetsteorien. Detta bevisar att en hastighetsberoende potential inte kan ge en konsistent gravitationsteori ens i den icke-relativistiska gränsen.
Abstract This report is a theoretic study of the possibilities to describe, by using velocity dependent potentials in celestial mechanics, some of the effects that general relativity predicts in the non-relativistic limit. A velocity dependent potential in classical mechanics gives rise to a rotation of the pericentron. It is shown here that if the potential is to give the same pericentron rotation as general relativity then a equals 3/2, where a is the constant of proportionality of the velocity dependent term. Other comparisons with general relativity give other values on a. Thus, a velocity dependent potential with a specific value on a can, generally, at the most account for one effect of general relativity. This proves that a velocity dependent potential cannot give a consistent theory of gravitation even in the non-relativistic limit.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182