Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bildrekonstruktion med radardata från lineär apertur.

Bildrekonstruktion med radardata från lineär apertur. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hellsten Hans
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 1990
Publiceringsdatum: 1990-04-04
Rapportnummer: (FOA C 30564-3.3)
Nyckelord SAR, ISAR, parallel processing, inverse methods, group theory, parallell-processering, inversa methoder, gruppteori, 360
Sammanfattning Rapporten utvecklar en ny metod för radarbildframställning (SAR, ISAR och multistatiska arrayer) baserad på homogena rum och gruppteori. Metoden är främst avsedd för radarsystem som arbetar i eller nära diffraktionsgränsen, t ex CARABAS. Det påvisas att för dessa tillämpningar algoritmer existerar där den momentana positionen för radarplattformen längs den syntetiska aperturen utgör rekursionsparametern. Algoritmerna verkar väl lämpade för realtidsprocessering, såväl som implementering i parallella och/eller hårdvirade processorer. Numeriska tester genomförs inte i rapporten, inte heller görs någon stabilitetsanalys av algoritmerna.
Abstract The paper develops a novel method of radar image processing (SAR, ISAR and multistatic arrays) based on homogeneous spaces and group theory. The method is primarily intended för radar systems operating in or near the diffraction limit, e g the CARABAS system. It is demonstrated that for these applications recursive algorithms exist, for which the instantaneous position of the radar platform along the synthetic aperture acts as the recursion parameter. The algorithms seem well suited for various applications of real time processing, as well as for implementation in parallel and /or hardwired processors. Numerical tests are not included in the report nor any stability analysis of the algorithms.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182